2 500 000 euro investeering Uniprint AS

 

Lugupeetud Uniprint kliendid ja partnerid,

 

Tallinna trükikoda Uniprint on viimased viis aastat edukalt toiminud Eesti-Vene holdingfirma Uniprint & Deviz osana. 2017. aasta lõpuks viis holdingfirma edukalt lõpule 40-leheküljelise ofset rulltrükimasina KBA C-518 ostu ja paigalduse.

2018. aasta algusest on selle trükiliini tooted saadaval kõigile Uniprint AS Euroopa klientidele.

C-518 trükimasina peamine sihtturg – enam kui 20 erinevat formaati jae-ettevõtete reklaamitrükisteks trükituna konkurentsivõimelise hinnaga vene päritolu ajalehepaberile või LWC-paberile (Sappi, UPM jne).

Holdingfirma juhtkonna nägemuse kohaselt on AS Uniprint kõik eeldused haarata oluline osa nende toodete turust Euroopas ning pakkuda tõsist konkurentsi Soome ja teiste riikide sarnastele trükikodadele.

Peale eelmainitud investeeringu edukat elluviimist on Uniprint & Deviz holding-ettevõttel plaanis astuda järgmine samm ning panustada oluliselt Tallinnas asuva trükikoja tootearengusse.

Selleks on allkirjastatud leping 2,5 miljoni euro investeerimiseks AS Uniprint põhikapitali. Investeeringu tähtaeg on 2018. aasta esimene pool ning see suunatakse kõrgkvaliteetse perioodika ja muude trükiste tootmisse.

 

Lugupidamisega,

Uniprint AS

back to blog
  • ico
  • ico

Võta meiega ühendust

Kanali tee 6, Tallinn 10112, Estonia
Tel. +372 6067 100 Fax +372 6067 101info@uniprint.eu